10. Εμπορικό κατάστημα καλλυντικών στο Μιλάνο (Ιταλία)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ


Εμπορικό κατάστημα καλλυντικών στο Μιλάνο (Ιταλία) 

Project Members: Georgios Skiadopoulos (Greece), Katerina Papaxristou (Greece), Shi Tsang Huang (Taiwan).

 

The project was done in collaboration with the cosmetic company Deborah Milano. The target was to design a prototype Interior Space. The inspiration of our architectural design was the morphology of the cosmetics packaging which we highlighted and evolved inside our design. Our proposal was to create a feeling of walking inside the actual product itself, by creating a unique experience for the customer.

Deborah