12. Παραθεριστικές κατοικίες “3 Villas By The Sea” στη Ρόδο (Ελλάδα)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Παραθεριστικές κατοικίες “3 Villas By The Sea” στη Ρόδο (Ελλάδα)

Ο σχεδιασμός της παραθεριστικής κατοικίας στην Ελλάδα χρίζει ενός άκρως προσεκτικού και πολυσύνθετου τρόπου σχεδιασμού, εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που έχει η χώρα μας.

Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στις αναλογίες των όγκων των τριών αυτών κατοικιών παίζοντας με τα ύψη τους, ούτως ώστε να έχουμε μια συνολική αρμονία στην τελική μας σύνθεση. Χρησιμοποιήσαμε κυρίως γήινα υλικά όπως πέτρα και ξύλο.

.