17. Τράπεζα Alpha Bank στη Ρόδο (πρώην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδας)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Τράπεζα Alpha Bank στη Ρόδο (πρώην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδας)