18. Συνεδριακό Κέντρο Kipriotis Panorama Convention Center στην Κω (Ελλάδα)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Συνεδριακό Κέντρο Kipriotis Panorama Convention Center στην Κω (Ελλάδα)