20. Αρχιτεκτονική Τοπίου των εξοχικών κατοικιών “3 Villas By The Sea” στη Ρόδο (Ελλάδα)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Αρχιτεκτονική Τοπίου των εξοχικών κατοικιών  “3 Villas By The Sea” στη Ρόδο (Ελλάδα)


Designing the surrounding Landscape of a private residence in Rhodes island, Greece. We designed across the territory playing and resting zones which are based on polygonical geometric forms, while we emphasized specific routes for vehicles and paths for the pedestrians.