34. Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πολιτιστικού Κέντρου στη Ρόδο (Ελλάδα)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πολιτιστικού Κέντρου  στη Ρόδο (Ελλάδα)

Στόχος ήταν η μετατροπή της χρήσης τμήματος του παραδοσιακού αυτού κτιρίου από κατοικία σε πολιτιστικό κέντρο και χώρο γραφείων.

Το όραμα των ιδιοκτητών ήταν να δημιουργηθεί ένα κέντρο πολιτισμού για όλο το νησί της Ρόδου.

Με τις κατάλληλα μελετημένες επεμβάσεις στην διαρρύθμιση των επιμέρους χώρων δημιουργήθηκε μία ενιαία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να λειτουργήσει  άλλοτε σαν αίθουσα ομιλιών, διαλέξεων και εισηγήσεων, και άλλοτε σαν εκθεσιακός χώρος με περιοδικές εκθέσεις επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Επίσης, δημιουργήθηκε ένας χώρος βιβλιοθήκης στον οποίο θα βρίσκεται μια θερμοκοιτίδα πληροφοριών εξειδικευμένων για το νησί της Ρόδου, στις οποίες ο επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες που του παρέχονται.