4. Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πηγών Καλλιθέας στη Ρόδο (Ελλάδα)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πηγών Καλλιθέας στη Ρόδο (Ελλάδα)