44. Αποκατάσταση και Ανάδειξη πολυκατοικίας στη Ρόδο (Ελλάδα)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Αποκατάσταση και Ανάδειξη πολυκατοικίας στη Ρόδο (Ελλάδα)


Η αποκατάσταση της τριώροφης πολυκατοικίας είχε ως σκοπό αρχικά την επισκευή των έντονων και εμφανών φθορών και των ζημιών που είχαν προκληθεί με το πέρασμα του χρόνου. Αντίστοιχα, με την ανακαίνιση μελετήθηκε ένα πλάνο αλλαγής των διαρρυθμίσεων που θα καθιστούσαν τους χώρους περισσότερο εργονομικούς και καλύτερα βιώσιμους. Τέλος, προχωρήσαμε στην αισθητική αναβάθμιση των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, ούτως ώστε να τα κάνουμε πιο ελκυστικά προς τους μελλοντικούς του κατοίκους.