5. Σοκολατερί “Belgian Chocolate Fondue” στη Ρόδο (Ελλάδα)

Logo G&K Skiadopoulos and Partners

G&K Skiadopoulos and Partners

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Σοκολατερί “Belgian Chocolate Fondue” στη Ρόδο (Ελλάδα) 

The concept was to create a cozy traditional space which would fit with the traditional chocolate fondue that the store is selling. The main wooden furniture is designed with curves as if it is a melting chocolate. The given space was really small (30m2) so everything had to be designed in absolute detail in order to achieve homogeny in the total synthesis.