Διακόσμηση Δωματίου σε Ξενοδοχείο στη Ρόδο

Μελετητική Ομάδα: G&K Skiadopoulos and Partners, Marietta Loggou, Panos Mitrotasios