Αρχιτεκτονική Μελέτη «9 Παραθαλάσσιων προς Πώληση κατοικιών στα Τριάντα Ρόδου»

9 Παραθαλάσσιες προς πώληση κατοικίες στα Τριάντα της Ρόδου.

Πολυτέλεια, καθαρές γραμμές και φωτεινοί όγκοι ήταν τα 3 συνδετικά στοιχεία του κεντρικού μας concept.