Αρχιτεκτονική Μελέτη «New-Minimal Ξενοδοχείου»

Αρχιτεκτονική, Στατική και Περιβαλλοντική Μελέτη «New-Minimal Ξενοδοχείου» στη Ρόδο.

Αρχιτέκτονας: Γιώργος Σκιαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός: Κώστας Σκιαδόπουλος

Διακόσμηση : Γιώργος Σκιαδόπουλος

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Γιώργος Σκιαδόπουλος