Αρχιτεκτονική Τοπίου “3 Villas By The Sea”

Ο στόχος της Αρχιτεκτονικής Τοπίου των 3 παραθεριστικών κατοικιών ήταν διπλός :

  • Αφενός να αναδείξει τον χώρο της πισίνας εμπρόσθεν των κατοικιών,
  • Αφετέρου να αναβαθμίσει την αξία όλης της ιδιοκτησίας, δίχως να απομείνει κάποιος χώρος στο οικόπεδο ανεκμετάλλευτος.

Οι γεωμετρικές μορφές που χρησιμοποιήθηκαν, ολοκλήρωσαν τις ορθογωνικές πτυχές της κεντρικής ιδέας, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο ομοιόμορφο σύνολο.