Περιβαλλοντική Μελέτη Ξενοδοχείου Marianna Palace Hotel

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.): Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα («Marianna Palace Hotel) Κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 284 κλινών, περιοχή Κολύμπια, Δήμου Ρόδου.»